Algemene voorwaarden & Privacy Policy

Deze website is eigendom van Jolien Herthogs, ondernemingsnummer: BE0503.980.227 
Hoofdzetel gelegen te Plantijnlei 12, 2900 Schoten. E-mailadres: info@jolienherthogs.be

Artikel 1 – Toepassingsgebied

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en elke tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot al onze aanbiedingen, online cursussen, overeenkomsten, producten en/of diensten door Jolien Herthogs aangeboden. De Klant bevestigt dat hij/zij bij het boeken van een consultatie, of het aankopen van een dienst of product (bv. het inschrijven voor een online cursus of traject) volledig geïnformeerd werd door Jolien Herthogs over deze algemene voorwaarden; en volledig en zonder voorbehoud akkoord gaat met deze algemene voorwaarden, hetgeen impliceert dat de Klant volledig verzaakt aan de toepassing van haar/zijn eigen algemene voorwaarden.

Verzameling en registratie van persoonsgegevens

Persoonsgegevens door u verstuurd via het online afsprakensysteem zijn enkel toegankelijk voor de medewerkers van Multidisciplinair Centrum Cura. Deze gegevens worden opgenomen en verwerkt in ons cliëntenbestand. Persoonsgegevens die u zelf doorgeeft via onze website worden bewaard in ons online afsprakensysteem en elektronische patiënten dossier crossuite. Hun privacy beleid vindt u hier. Deze gegevens worden bewaard zolang Jolien Herthogs is aangesloten bij Crossuite.

Indien u contact opneemt via het contactformulier dient u uw naam, uw e-mailadres en een bericht in te voeren om u te identificeren, te contacteren en correct te kunnen adviseren.

Indien u zich aanmeld voor de nieuwsbrief worden uw naam en uw e-mailadres opgeslagen via Mailerlite. Tevens gaat u er bij het invoeren van uw gegevens mee akkoord dat u maandelijks per mail een nieuwsbrief zal ontvangen.

Op het ogenblik dat bijgekomende persoonsgegevens worden gevraagd zal steeds transprant worden meegedeeld waarvoor deze bijkomende persoonsgegevens verworven worden.

Tot slot worden er ook standaard gegeven via Google Analytics verzameld.

Doorgeven van gegeven aan derden

De informatie die wij van de gebruikers van de website krijgen wordt vertrouwelijk behandeld en wordt in geen geval gedeeld met derden zonder uw toestemming. Voor onderzoeksdoeleinden en statistieken kunnen gegevens van gebruikers op groepsniveau verzameld en geanalyseerd worden. Deze gegevens zijn echter nooit te herleiden tot een bepaald persoon.

Gebruik van gegevens voor interne doeleinden

Persoonsgegevens kunnen gebruikt worden om contact op te nemen om een afspraak te maken, te bevestiging, te wijziging of te annuleren. De persoonsgegevens kunnen eveneens worden gebruikt om de gebruiker op de hoogte te stellen van nieuwe activiteiten en initiatieven. Hiertoe behoren opleidingen, groepssessies, nieuwe diensten, etc. Indien gewenst kan de gebruiker op elk moment aangeven hier liever niet voor gecontacteerd te worden.

Inzage en correctie van gegevens

Overeenkomstig de wet ter bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (8 december 1992), de wet op de e-handel (11 maart 2003) en het KB van 4 april 2003 inzake persoonlijke gegevens, heeft u te allen tijde het recht om deze gegevens in te kijken, te wijzigen en te laten verwijderen. Indien gewenst kan u ons bereiken via info@jolienherthogs.be.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle teksten, foto’s, beelden, geluid, data, handels- en domeinnamen, merken, logo’s en alle andere bestanddelen van de site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren Jolien Herthogs of derden toe. De website zelf is ook auteursrechtelijk beschermd. Informatie aangeboden op de website, bestanddelen van de website en de website zelf mogen niet worden opgeslagen (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), gereproduceerd, gewijzigd, verspreid, openbaar gemaakt, verzonden, verkocht, overgedragen aan derden of anders worden gebruikt tenzij Multidisciplinair Centrum Cura hiervoor voorafgaandelijk en schriftelijk toestemming heeft gegeven.

Algemene voorwaarde bij afspraken

Indien u als patiënt een afspraak inboekt telefonisch, in persoon of via de website gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden:

  • De gegevens die u opgeeft, zullen gebruikt worden binnen een professionele (para)medische praktijkomgeving en zullen met de nodige etnische code behandeld worden.
  • De kosten van een onderzoek of behandeling worden na elk consult met u afgerekend.
  • Wanneer u uw afspraak niet kan nakomen, wilt u deze dan minstens 48 uur van tevoren afzeggen. Komt u uw afspraak niet na of zegt u uw afspraak niet af binnen de 48 uur dan zullen we helaas genoodzaakt zijn een volledig consultbedrag in rekening te brengen.
  • Bij niet betaling of laattijdige betaling en na herhaald verzoek kunnen uw gegevens doorgegeven worden aan een incassobureau. U zal dan een schadevergoeding verschuldigd bovenop de hoofdsom. De eerste betalingsherinnering (rechtstreeks van Jolien Herthogs) is gratis en dient binnen 14 dagen betaald te worden. Indien de betaling binnen 14 dagen niet voldaan werd worden er extra kosten aangerekend. 

Prijzen en betaling

De prijzen voor de diensten van Jolien Herthogs zijn vermeld op de website www.jolienherthogs.be. Diensten worden betaald naargelang de aard van de dienst.

Fysieke consultaties worden contant, via bancontact app, payconiq app of via factuur betaald.
Online cursussen, webinars of trajecten worden in een online betalingplatform (Plug & Pay, Mollie) onmiddellijk betaald door de Klant.